Show menu
Foto: Kevin Canales

[NL] Residenties & overige programma’s

Niet alle makers hebben behoefte aan een langdurige verbintenis met een productiehuis. Anderen hebben nog niet het gevoel er klaar voor te zijn. Daarnaast zijn er maar weinig plekken in het ontwikkeltraject beschikbaar. Theater a/d Rijn biedt echter ook buiten dit langdurige traject ruimte voor makers. We zijn altijd op zoek naar nieuwe visies, verrassende performances en experimenten. Om ons blikveld te verbreden en onze innovatieve geest te ondersteunen, cureren we speciale programma’s en bieden we ruimte voor korte projecten en residenties. Deze initiatieven stellen ons in staat te werken met makers die niet door een meerjarig traject aan ons huis verbonden zijn. Zo kunnen we met kortere projecten toch betekenisvolle vormen van samenwerking realiseren.

Lees verderop meer over deze projecten of bekijk hier het complete overzicht. Voor de meeste programma’s kun je je aanmelden via de open calls die we van tevoren aankondigen, dus houd onze social media en nieuwsbrief in de gaten.

________________________

[EN] Residencies and other programs

Not all artists feel ready or need to enter a long commitment with a house, and the Artist Development Trajectory is highly competitive. But we are constantly on the lookout for new visions, experiments, and stakeholders for performance. To sustain our wider field as well as our innovative spirit, we curate special programs and residencies. These initiatives enable us to stay connected with artists beyond our house, and find meaningful forms of short-term collaboration. You can find the projects below or go to this page for a complete overview. We announce open calls for each, so keep an eye out for our announcements and sign up for the Newsletter.

[NL] De korte projecten

Ateliers

Ateliers brengt theater- en performancemakers samen met creatieve jongeren die nieuwsgierig zijn en vanuit verschillende disciplines samen willen toewerken naar een nieuwe performance. Gedurende 12 weken repeteerden de makers met de deelnemers één avond per week in onze zaal en kregen daarbij ondersteuning van het team van Theater a/d Rijn. Bekijk hier de eerste editie.

VIER x VIER

VIER x VIER is een avontuurlijke avond met nieuw werk van vier jonge dansmakers voor een jong publiek (14+). Geselecteerd en begeleid door Theater a/d Rijn, laten vier opkomende makers zien wat dans en beweging vandaag de dag allemaal betekent. In een mix van achtergronden, stijlen en culturen, strippen we dans tot de essentie en leggen we de focus op één ding: de verbeeldingskracht van het lichaam. Wij bieden repetitieruimte aan voor de duur van een maand, met dramaturgie en productieondersteuning voor de Arnhemse première en landelijke tour. Bekijk hier de eerste editie of klik hier voor de open call van VIER x VIER #2.

Stadsresidentie

Als onderdeel van een nieuwe samenwerking tussen Theater a/d Rijn, Plaatsmaken, ArtEZ en The Hub nodigen wij mid-careers met een internationale achtergrond uit voor artistiek onderzoek in Arnhem. We vragen in het bijzonder makers die met hun werk verweven zijn met een sociale, ecologische en stedelijke context en daar een methode omheen willen ontwikkelen. Onderdeel van deze residentie is het overdragen van deze kennis aan studenten van ArtEZ. De duur van deze verdiepende residentie bedraagt ​​minimaal 4 weken en vraagt om betrokkenheid en kortdurende commitment. Meer informatie volgt binnenkort.

Korte residenties

Deze residenties hebben tot doel de jongere generatie kunstenaars die verbonden zijn met Arnhem te ondersteunen. Theater a/d Rijn en Plaatsmaken bieden studioruimte, technische ondersteuning en artistieke begeleiding. De makers kunnen deze residentie gebruiken om een ​​nieuw projectconcept te ontwikkelen, de elementen van een lopend werk te onderzoeken en aan te scherpen, obstakels in hun werk te ontdekken en oplossingen te vinden, of een nieuw format voor een performance te ontwikkelen. Zowel eindejaarsstudenten, onlangs afgestudeerden en autodidacten met ambities zich verder te ontwikkelen in hun vakgebied zijn welkom. Meer informatie volgt binnenkort.

Nieuw Geluid

Nieuw Geluid is een muziektheaterlab, opgezet door Theater Sonnevanck, Theater a/d Rijn, Orkest de Ereprijs en ArtEZ Muziektheater. Nieuw Geluid biedt ruimte om muziektheater als genre te onderzoeken voor een jong publiek en eerste proeven te toetsen. Een plek voor spannende muzikale concepten, die nog niet van A tot Z zijn uitgewerkt, maar vernieuwend zijn en onderzoek behoeven.

________________________

[EN] The short projects

Ateliers

Ateliers brings theatre and performance makers together with younger generations as collaborators for the making of a new research/piece. See the first edition here. We provide rehearsal space one night per week for the duration of 12 weeks, with production support for the outcome.

VIER x VIER

VIERxVIER (FOUR x FOUR) is a showcase of dance and expanded choreography in all its diversity. See the first edition here. We produce and present short performances by four artists geared to young audiences (+14). Through guided discussions as well as studio work, we explore what movement and body on stage can be today, and how to cultivate the next generation of dance lovers. We provide rehearsal space for the duration of a month, with dramaturgy and production support for the final showcase to premiere in Arnhem and tour nationally. Click here for the open call of VIER x VIER #2.

City Residency 

As part of a new collaboration between Theater a/d Rijn, Plaatsmaken, ArtEZ, and The Hub, we invite mid-career artists with an international background to Arnhem for artistic research. We particularly solicit practices that are interwoven with a social, environmental, urban concern, by experts who would formulate a method and discourse around it. Part of this residency is the transferring of this knowledge to students of ArtEZ. The duration of this multi-layered residency is at least 4 weeks and entails thorough engagement. More info soon.

Short residencies for Arnhem-based makers

This working residency aims to support the younger generation of Arnhem-based artists. As Theater a/d Rijn and Plaatsmaken, we offer studio space, technical support, and artistic guidance. The artists may use this residency for developing a new project concept, research and sharpen the elements of an ongoing work, identify the gaps or difficulties in their practice and locate solutions, or assemble a new frame for public presentation. Open to late-stage students, recent graduates, or auto-didact artists with ambitions to get further situated in their fields. More info soon.

Nieuw Geluid

Together with Theater Sonnevanck and ArtEZ Music Theater, Theater a/d Rijn set up the music theater laboratory Nieuw Geluid in 2021. We create space to experiment with this unique and unconstrained genre in order to extend it to younger audiences. This is a place for exciting musical concepts that have not yet been developed from A to Z, but are innovative and require research.