Show menu
Uurtje Oost: Danielle Huyghe & Alexandra Verschuuren en Conrad
 

Uurtje Oost: Danielle Huyghe & Alexandra Verschuuren en Conrad

Gratis toegang, reserveren niet nodig. Free access, no reservation required. 
 
Danielle Huyghe & Alexandra Verschuuren
'Under, Stand' is een voorstelling over verschillende soorten verbindingen, onze verbinding als mens en als kunstenaar. We ervaren wat connectie voor ons betekent en hoe dit op het podium kan worden geabstraheerd. Wat is het verschil tussen de connectie van ons en onze componist? Hoe kunnen we onze verbinding vertalen in bewegingen en muziek?

Conrad
Voor de komende Uurtje Oost toont Conrad een deel van de eerste act van een avondlengte werk genaamd "Something Spectacular". Het werk verkent spektakel als een ervaring van intensiteit en als een mechanisme dat wordt gebruikt door mensen of groepen in een machtsposities om de aandacht te manipuleren of te beheersen. Met een toenemende hoeveelheid socialisatie en werk via online platforms, is aandacht een van de belangrijkste grondstoffen van onze tijd geworden.

In het fragment dat u zult zien, onderzoekt Conrad de alomtegenwoordigheid van advertenties in ons dagelijks leven, de aanneming van persoonlijke taal in bedrijfsteksten, gevoelens van machteloosheid in vloeibare moderniteit en het idee dat - ongeacht of het wordt aangewakkerd door iets "echt "of geënsceneerd - vreugde is vreugde, en vreugde is belangrijk.

Danielle Huyghe & Alexandra Verschuuren
'Under, Stand’, is a performance about different kinds of connections, our connection as humans and as artists. We are experiencing what connection means to us and how this can become abstracted on stage. What is the difference between the connection of us and our composer? How can we translate our connection into movements and music?

Conrad
For the upcoming Uurtje Oost, Conrad will be showing part of the first act of an evening length work called "Something Spectacular". The work explores spectacle as both an experience of intensity and as a mechanism used by people or groups in positions of power in order to manipulate or control attention. With an increasing amount of socialization and work taking place through online platforms, attention has become one of the most important commodities of our era.

In the excerpt you will see, Conrad examines the ubiquity of advertisements in our everyday life, the adoption of personal language in corporate texts, feelings of powerlessness in liquid modernity, and the idea that--regardless of whether it is sparked by something "real" or staged--joy is joy, and joy is important.
Nieuwe Oogst
  • dinsdag 19 maart

    17:00 Arnhem Theater a/d Rijn, benedenzaal
 


Loading...