Show menu
Dance Flavours Performance Night - Arnhemse Meisjes / De Nieuwe Oost
 

Dance Flavours Performance Night - Arnhemse Meisjes / De Nieuwe Oost

Online kaartverkoop: €15,00 / €9,00 (cjp/student)
Aan de deur/ telefonisch: € 2,- toeslag per ticket

De Arnhemse Meisjes en De Nieuwe Oost presenteren de elfde editie van Dance Flavours: een podium voor werk in verschillende stadia van het dansproces: van work in progress tot herneming. Bij Dance Flavours krijg je de mogelijkheid om te proeven van het werk van verschillende hedendaagse artiesten.

Dance Flavours is georganiseerd door Arnhemse meisjes – New Seeds en De Nieuwe Oost. Arnhemse meisjes – New Seeds is een Arnhemse groep professionele dansers, die nieuwe mogelijkheden in de stad willen creëren op het gebied van hedendaagse dans. Deze editie is er werk te zien van Iris van Peppen, Kathrin Gramelsberger & Maarten Krielen, Ruben Chi & Luc de Raad en Ricardo Ambrózio.

Pulse#1 - Iris van Peppen
Puls#1 is een matrix en dompelt de toeschouwer onder in de trillende verbindingen tussen dansers, geluid en ruimte. Variërend tussen een pulserend ritme, van een hartslag tot een stille aanwezigheid. Pulse#1 is onderdeel van het Pulse-project, een project waarin Iris van Peppen onderzoek doet naar trillingen van lichamen, geluid en objecten en pulserende ritmes. Deze performance is onderdeel van Fragments of Sky en gaat op 28 en 29 november in Theater Kikker in première.

Concept & choreographie: Iris van Peppen
In samenwerking met: Aida Guirro Salinas, Makiko Ito, Kim Hoogterp, Andrea Pisano, Bryan Atmopawiro
Live muziek: Marc Nukoop (electronics), Hugo Ariëns (electric guitar)
Duur: 25 minutes

DO NOT TEMPT ME - Kathrin Gramelsberger & Maarten Krielen
Een fragiel liedje plotseling onderbroken door krachtige percussie. Dansers die woest bewegen in een besloten ruimte. Dwingen elkaar in beperkte posities. In DO NOT TEMPT ME volg je drie performers in hun zoektocht naar contact, intimiteit en de harde realiteit die ze tegenkomen. De bewegingskwaliteit wisselt af tussen kwetsbaarheid, tederheid, kracht en explosiviteit, terwijl de livemuziek een medeplichtige wordt in de verwoede pogingen om samen te zijn. Een verhaal verteld met het lichaam, livemuziek en theatraliteit.

Concept & choreografie: Kathrin Gramelsberger & Maarten Krielen
Muziek: Felix Hildenbrand
Duur: 17 min

We Are One - Ruben Chi & Luc de Raad
Urban Dance Duet: "Onder het oppervlakkige zelf, dat aandacht schenkt aan dit en dat, is er meer echt ons dan ik. En als je je bewust wordt van dat onbekende zelf - hoe meer je je ervan bewust wordt - hoe meer je beseft dat het onafscheidelijk is verbonden met al het andere dat er is. " - Alan Watts

Concept, choreografie & performance: Ruben Chi & Luc de Raad
Duur: 22 min

just I - Ricardo Ambrózio
De solo "Just I" is het 7e portret van de nieuwe langlopende serieprojecten PORTRETTEN van Ricardo Ambrozio: 40 portretten over 5 jaar. Uit onderzoek van het trio-stuk (Mind's Mausoleum) is het zelf een stuk geworden, een duik in een zelfontdekkend en uitdagend proces waarin alle antwoorden en vragen bij haarzelf horen.

Concept & regie: Ricardo Ambrózio
Maker & interpretatie: Yeli Beurskens
Duur: 20 min.

As a part of an arising dance community in Arnhem, we present you the 11th edition of 'Dance Flavours Performance Night', in which four makers at various stages of their creation process will present their work. This evening you have the opportunity to taste a variety of flavours of emerging artists in the contemporary dance field.

Dance Flavours is organised by Arnhemse meisjes - New Seeds and De Nieuwe Oost. Arnhemse meisjes - New Seeds is a group of professional dancers, based in (or passing by) Arnhem. Their goal is to plant new seeds to blossom. New Seeds is their platform for contemporary dance in Arnhem. The Arnhemse Meisjes offer workshops for professional dancers, Performance Nights and other events in the city. They aspire to create an active base of contemporary dance for professional dancers and makers. This edition features work by Iris van Peppen, Kathrin Gramelsberger & Maarten Krielen, Ruben Chi & Luc de Raad and Ricardo Ambrózio. 

Pulse #1 - Iris van Peppen
Pulse#1 is a matrix, immersing the spectator in the vibrating connections between dancers, sound and space. Varying between a pulsating rhythm, like a heartbeat, to a silent presence. Pulse#1 is part of the Pulse project; a project in which Iris van Peppen is researching vibration of bodies, sound and objects and pulsating rhythms. The full evening production also part of this research is Fragments of sky and will premiere November 28 & 29 in Theater Kikker.

Concept & choreography: Iris van Peppen
In colloboration with: Aida Guirro Salinas, Makiko Ito, Kim Hoogterp, Andrea Pisano, Bryan Atmopawiro
Live music: Marc Nukoop (electronics), Hugo Ariëns (electric guitar)
Duration: 25 minutes

DO NOT TEMPT ME - Kathrin Gramelsberger & Maarten Krielen
A fragile song suddenly interrupted by powerful percussion. Dancers frantically moving in a confined space. Forcing each other into restricted positions. In DO NOT TEMPT ME you follow three performers in they’re search for contact, intimacy and the harsh reality they encounter. The movement quality alternates between vulnerability, tenderness, strength and explosivity whilst the live music becomes an accomplice in the frantic attempts to be together. A story told with the body, live music and theatricality.

Concept & choreography: Kathrin Gramelsberger & Maarten Krielen
Music: Felix Hildenbrand
Duration: 17 min

We are one - Ruben Chi & Luc de Raad
Urban Dance Duet: "Underneath the superficial self, which pays attention to this and that, there is another self more really us than I. And if you become aware of that unknown self — the more you become aware of it — the more you realize that it is inseparably connected with everything else that there is." - Alan Watts

Concept, choreography & performance: Ruben Chi & Luc de Raad
Duration: 22 min

just I - Ricardo Ambrózio
The solo “Just I” is the 7th portrait of the new long-term series projects PORTRAITS by Ricardo Ambrozio: 40 portraits over 5 years.
Researched from extracts of the trio piece (Mind´s Mausoleum), it turned into a piece by itself, a dive into a self-discovering and challenging process where all the answers and questions belong to herself.

Concept & direction: Ricardo Ambrózio
Creation & interpretation: Yeli Beurskens
Duration: 20 min.

 
Nieuwe Oogst
  • maandag 13 mei 2019

    20:00 Theater a/d Rijn bovenzaalTickets
 

teaser Dance FlavoursLoading...