Show menu

VIAJERO DEL AMOR [A Lover’s Journey] RevolutionS (NL)

Vanwege een coronabesmetting in het team gaat VIAJERO DEL AMOR [A Lover’s Journey] RevolutionS helaas niet door. Er komt geen vervangende datum. Kaartkopers ontvangen persoonlijk bericht.

Krachtige zang, rauwe verhalen, extravagante mode; VIAJERO DEL AMOR [A Lover’s Journey] RevolutionS is een eclectische musical (pop, jazz, folk) die ons eraan herinnert dat we de kracht hebben om obstakels te overwinnen voor het vervullen van onze dromen.

ARIAH LESTER vertelt ons over het avontuur van migreren van het ene continent naar het andere en de veerkracht die daarvoor nodig is. Door middel van poëzie en muziek transformeert hij zijn eigen verhaal in een spiegel: een ruimte van reflectie voor het verhaal van vele Venezolanen, migranten en mensen die hard hebben gevochten om hun doelen te bereiken. Hij maakt mensen bewust van de huidige crisis in zijn thuisland en de complexiteit van het doorkruist worden door verschillende politieke, economische en culturele realiteiten.

VIAJERO DEL AMOR [A Lover’s Journey] RevolutionS transformeert grote vragen in liedjes, verleden in toekomst en beperkingen in potentie. ARIAH spreekt Engels, zingt in het Spaans en gebruikt Engels/Nederlandse ondertiteling in zijn poging een brug te slaan tussen twee werelden die ver uit elkaar liggen: Venezuela en Nederland. Hij herinnert ons eraan dat we niet zo veel van elkaar verschillen en dat alles wat we in hem zien slechts een weerspiegeling is van wat in onszelf is. Diep van binnen is er een gemeenschappelijke factor die ons groter maakt: onze moed, onze authenticiteit, ons vermogen om van onszelf te houden en in onszelf te geloven, het vermogen om pijn om te zetten in schoonheid.

De charismatische performer ARIAH LESTER maakt internationaal snel furore. Met zijn heldere countertenor loodst hij zijn publiek een wereld binnen waar de ene realiteit haast onmerkbaar overgaat in de andere. In 2017 won hij de Sabam Jongtheaterschrijfprijs bij Theater Aan Zee en in 2019 ontving hij een nominatie voor de BNG Bank Theaterprijs. 

Na THE GATE is VIAJERO DEL AMOR [A Lover’s Journey] RevolutionS Lesters tweede voorstelling onder de vleugels van Productiehuis Theater Rotterdam in coproductie met O. in het kader van de nieuwe makerssubsidie van Fonds Podiumkunsten.

VIAJERO DEL AMOR [A Lover’s Journey] RevolutionS (ENG)

Powerful vocals, raw stories, extravagant fashion; VIAJERO DEL AMOR [A Lover’s Journey] RevolutionS is an eclectic musical (pop, jazz, folk) that reminds us that we have the power to overcome obstacles in order to fulfil our dreams.  

ARIAH LESTER tells us about the adventure of migrating across continents and the resilience that it requires. Through poetry and music he transforms his own story in a mirror: a space of reflexion for the story of many Venezuelans, migrants – and overall – people who have fought hard to accomplish their goals. He raises awareness about the actual crisis in his home country and the complexity of being intersected by different political, economical, and cultural realities.

VIAJERO DEL AMOR [A Lover’s Journey] RevolutionS transforms big questions into songs, past into future, and limitations into potentiality. ARIAH talks English, sings in Spanish and uses English/Dutch subtitles in his attempt to become a bridge between two worlds that are far apart: Venezuela and The Netherlands. He reminds us that we are not that different from each other and that everything we see in him is a mere reflection of what it is inside ourselves. Deep within there is a common factor that makes us greater: our courage, our authenticity, our capacity to love and believe in ourselves, the ability to transform pain into beauty.

The charismatic performer ARIAH LESTER quickly established himself internationally. With his clear countertenor, he guides his audience into a world where one reality almost imperceptibly transitions into another. In 2017 he won the Sabam Jongtheaterschrijfprijs at Theater Aan Zee and in 2019 he received a nomination for the BNG Bank Theaterprijs.After THE GATE, VIAJERO DEL AMOR [A Lover’s Journey] RevolutionS is Lester’s second performance under the wings of Productiehuis Theater Rotterdam in co-production with O. in the context of the new maker’s subsidy from Fonds Podiumkunsten.

Trailer

CORONAMAATREGELEN

Vanaf maandag 13 september 2021 is iedereen vanaf 13 jaar bij ons welkom mét coronatoegangsbewijs. Kinderen jonger dan 13 jaar hebben dit bewijs niet nodig. Dat betekent dat we je bij binnenkomst vragen om je coronatoegangsbewijs en een legitimatiebewijs. Klik hier voor meer informatie over de coronamaatregelen in Theater a/d Rijn.

Speeldata

Credits

Concept, composition, lyrics, video and choreography
ARIAH LESTER

Costumes, styling
Teun Seuren

3D animations
VMarkus S. Fiedler

Dramaturgy, concept development
Katinka Marac, Tiana Hemlock-Yensen, Ro Verwey, Tobias Kokkelmans, Melih Gençboyaci

Vocal and stage coaching
Glenda Peters

Sound, video mapping
Frank Hermans

Scenography, decor
John Thijsssen

Technique
Frank Hermans, Wim Bechtold

Marketing
Sofie de Leede, Sze Man Ho

Production
Productiehuis Theater Rotterdam

Co-production
O. Festival

Thanks to
Myrthe Buihs, Remo, Loes Wiea, Ria Higler, Javier Murugarren (Hobe Lasai), Mary van Kleeff, Beck Delude, David Krooshof

Performance
ARIAH LESTER, Charles Pas

Final director
Char Li Chung

The music universe of VIAJERO was created, co-composed, co-arranged by the hand of
Charly Zastrau (keys), Claudia Velez (violone/guitar), Lauriane Ghils (percussion)

Light design, visual dramaturgy, performance
Katinka Marac

Director’s assistance, master of rehearsal
Tiana Hemlock-Yensen

Texts translation, movement, writing coach
Ro Verwey

Light design
Andi Krijgsman, Lidewij Eggels

Producers
Suzan Slinger, Nynke Joustra

With movie clips from
Juan C. de la Barra (Wuadara Films, Venezuela) from the village Chuao, in Venezuela

Funded by
Fonds Podiumkunsten

Deze maand

Een persoonlijke danssolo over de liefde in al haar facetten.

Genre: Dans, Language no problem
Thema: Eigen makers, What is love?

Danscollectief Arnhemse Meisjes presenteert Dance Flavours Performance Night: een podium voor werk in verschillende stadia van het dansproces: van work in progress tot herneming.

Genre: Work in progress, Dans
Thema: Op locatie, Echt Ernems