Show menu

Symposium Relaxed Performance as a Creative Force

Theater a/d Rijn invites you to the Symposium: Relaxed Performance as a Creative Force. In this day-long event, we invite you to reflect on the phenomenon of relaxed performance as a creative force for diverse theatrical experiences. These practices aim to create an open and welcoming environment for people with different needs and disabilities, in particular by providing a low-stimulus experience. But can we look beyond this pragmatic perspective?

Topics explored:

Relaxed performances include a wide range of measures to reduce stimuli in the theatrical experience, but also often explore the boundaries of theatrical conventions to provide a relaxed theatrical experience for all. They break ableist assumptions of the figure of the spectators while acknowledging and exploring different ways in to perceive and experience the world around us.

During the Symposium, we invite guests and audiences to reflect on how relaxed performance can offer a creative impulse to the theatrical experience through lectures, a roundtable discussion and a workshop. We want to reshape the practice and go beyond merely considering it as a tool for accessibility.

Questions being explored:

 • How can ideas around relaxed performance generate new ways of thinking about performing arts?
 • In what ways can relaxed performance be places of encounter?
 • How can we curate accessible spaces that account for the wide range of needs within different disabilities?
 • How can we use the tension between relaxed and exciting to think creatively?

Morning

Talk by Joop Oonk, artistic director of Misiconi

Choreographer Joop Oonk (1989) is a pioneer in the field of inclusion dance. She is the artistic director of Misiconi, an inclusive, mixed dance company based in Rotterdam where diversity is the greatest asset.

Afternoon

Round table discussion

Guests include visual artist Silvana Hurtado Dianderas, who specializes in interactive installations and expanded scenography, and Ludmila Rodrigues, who works in the intersection of visual art, stage design and architecture. We will also be joined by a representative from *Tism, a neurodiverse student initiative at ArtEZ.

Video lecture by Dr Hannah Simpson

Dr. Hannah Simpson is a lecturer at the University of Edinburgh whose research focuses on accessibility and the representation of disability.

Workshop: And What About Crip Time?

In this workshop, you will be able to take your time and space to explore and digest what you have learned in an exercise proposed by your hostess, Giulia Cristofoli.

Closing

The day closes with the performance Yellow days, Yellow Haze by Peeled Collective.

You can also visit an installation by Mick Hoogsteder throughout the day.

Practical Information

The Symposium itself is also a relaxed event:

 • Relax space available
 • The hall is open earlier
 • Foam earplugs are available
 • Adjustments in light and sound
 • Open door policy
 • Reduced capacity
 • Availability of preparation document 

The Symposium is mostly in English. The audience is welcome to participate in both Dutch and English. 

Here you will find a preparation document for your visit.

Tickets

The entrance of the Symposium is free, but we ask you to register in advance via the ticket button. You can choose between two time slots for the performance Yellow days, Yellow Haze. At registration you can also choose whether or not you want to take advantage of a paid lunch. Due to the limited number of places, we ask you to cancel if you cannot attend.

The tickets including lunch are sold until June 12th.

Speeldata

Symposium: Relaxed Performance as a Creative Force

Theater a/d Rijn nodigt je uit voor het Symposium: Relaxed Performance as a Creative Force. Een dag waarin gereflecteerd wordt op het fenomeen ‘relaxed performances’ als een creatieve kracht voor uiteenlopende theatrale ervaringen. Het doel van relaxed performances is om een open en gastvrije omgeving te creëren voor mensen met verschillende behoeftes en beperkingen, en in het bijzonder een prikkelarme ervaring. Maar kunnen we verder kijken dan dit pragmatische perspectief?

Onderwerpen die worden verkend:

Relaxed performances omvatten een breed scala aan mogelijkheden om de prikkels in de theaterbeleving te verminderen, maar zoeken ook vaak de grenzen van theaterconventies op om voor iedereen een ontspannen theaterervaring te bieden. Validistische aannames over toeschouwers worden doorbroken en er worden  verschillende manieren erkend en verkend waarop we de wereld om ons heen waarnemen en ervaren.

Tijdens het Symposium nodigen we gasten en publiek uit om via lezingen, een rondetafelgesprek en een workshop na te denken over hoe relaxed performances een creatieve impuls kunnen geven aan de theaterervaring. We willen de praktijk opnieuw vormgeven en verder gaan dan het enkel beschouwen als een hulpmiddel voor toegankelijkheid.

Vragen die worden verkend zijn:

 • Hoe kunnen de ideeën over relaxed performance nieuwe manieren genereren om over podiumkunsten na te denken?
 • Op welke manieren kunnen relaxed performances plekken van ontmoeting zijn?
 • Hoe kunnen we toegankelijke ruimtes samenstellen die rekening houden met het brede scala aan behoeften binnen verschillende beperkingen?
 • Hoe kunnen we de spanning tussen ontspannen en spannend gebruiken om creatief te denken?

Programma

Ochtend

Talk door Joop Oonk

Choreografe Joop Oonk (1989) is een pionier op het gebied van inclusiedans. Zij is de artiestiek directeur van Misiconi, een inclusief, gemixt dansgezelschap gevestigd in Rotterdam waar ongelijkheid de grootste troef is.

Middag

Ronde tafel gesprek

Te gast zijn beeldend kunstenaar Silvana Hurtado, die interactieve installaties maakt en werkt buiten de traditionele theateromgeving via ‘expanded scenography, en Ludmilla Rodrigues, die werkt op het snijvlak van beeldende kunst, decorontwerp en architectuur. Zij krijgen gezelschap van een vertegenwoordiger van *Tism, een neurodivers studenteninitiatief van ArtEZ.

Online Lecture door Dr Hannah Simpson

Dr. Hannah Simpson is docent aan de Universiteit van Edinburgh wiens onderzoek zich richt op toegankelijkheid en de representatie van beperkingen.

Workshop: And What About Crip Time?

In deze workshop, krijg je de tijd en ruimte om te verkennen en te verwerken wat je hebt geleerd in een oefening die wordt voorgesteld door je gastvrouw Giulia Cristofoli.

Afsluiting

De dag sluit af met de voorstelling Yellow days, Yellow Haze van Peeled Collective.

Daarnaast kan je een installatie bezoeken van Mick Hoogsteder.

Praktische informatie

Het Symposium zelf is ook een relaxed evenement door middel van:

 • Ontspanningsruimte beschikbaar
 • De zaal is eerder open
 • Oordopjes zijn verkrijgbaar
 • Aanpassingen in licht en geluid
 • Open deur beleid
 • Verlaagde capaciteit
 • Beschikbaarheid van document om je voor te bereiden

Het Symposium is grotendeels in het Engels. Het publiek is welkom om zowel in het Nederlands als in het Engels deel te nemen. 

Hier vind je een document met praktische informatie over je bezoek

Tickets

Het Symposium is gratis toegankelijk, maar je moet je wel aanmelden via de ticket button. Je krijgt de optie om te kiezen tussen twee tijdsloten voor de voorstelling Yellow days, Yellow Haze. Je kunt bij het aanmelden kiezen of je wel of geen gebruik wilt maken van een betaalde lunch en deze gelijk in het bestelproces afrekenen. Vanwege het beperkte aantal plaatsen verzoeken we je om je af te melden als je toch niet aanwezig kunt zijn.

De tickets inclusief lunch zijn tot 12 juni te koop.