Show menu
Jezebel campagnebeeld tatchatrin choeychom

JEZEBEL

JEZEBEL is een dansvoorstelling geïnspireerd op de Video Vixen: een vrouwelijk model dat eind jaren 90 en begin 2000 verschijnt in hiphop-videoclips.

Beelden in de massamedia, met name in muziekvideo’s, portretteren vaak een hypersensueel beeld van het vrouwelijke. De repetitieve beelden in hiphop video’s versterken de stereotypen die met name geassocieerd worden met de zwarte vrouw. Video Vixens, ook wel hiphop honey’s of videogirls genoemd, brachten veel kritiek met zich mee en werden vaak als de Jezebels van de late jaren 90 en begin 2000 gezien. 

Vóór Youtube, toen MTV nog stond voor Music Television, was de Video Vixen het model dat een centrale rol speelde in videoclips. Ondanks de vaak door mannen geschreven, expliciete songteksten en het sensuele, verleidelijke en schaars geklede voorkomen van de vixen heeft haar performance een grote invloed op de esthetiek van de videoclips. En op de populariteit van de (mannelijke) artiest.

In de afgelopen twintig jaar heeft de Video Vixen zowel veel tegenwind als wind mee ervaren. Ze staat inmiddels voor veel meer dan het tot object gedegradeerde “ride or die” model in een cultuur gedomineerd door mannen. 

Jezebel weigert gedefinieerd te worden door anderen. Zij navigeert door het landschap van de hiphopcultuur en zoekt naar manieren om haar imago zelf op te eisen. Kan Jezebel het controversiële stereotype dat wordt geassocieerd met de zwarte hiphop-honey deconstrueren? Hoe herdefinieert deze video-girl zichzelf anno 2019?

Over de makers

Cherish Menzo Frascati Producties Eva Roefs

Dansmaker Cherish Menzo valt op door haar krachtige, beheerste, onontkoombare fysieke aanwezigheid. In 2016 maakte ze samen met Nicole Geertuida, EFES, een uitputtend duet waarin perfectie en feilbaarheid intrigerende vragen opriepen over hoe wij de mens het liefst zien.

Lees meer

Scenefoto’s

Speeldata

  • maandag 6 december: 20:00
    Jezebel Theater a/d Rijn - BovenzaalTickets

Jezebel

JEZEBEL is a dance performance inspired by the ‘Video Vixen’: female models who appeared in hip hop video clips in the late ’90s and early noughties.

Images in the mass media – and in music videos particularly – often projected the female in a hyper-sensualized way. The repetitive images in hip hop videos reinforce stereotypes associated in particular with black women. Video Vixens – also referred to as ‘hip hop honeys’ or ‘video girls’ – were the subject of severe criticism and often typified as the ‘Jezebels’ of the late 1990s and early 2000s. 

In the pre-Youtube era – when MTV still meant Music Television – the Video Vixen model played a central role in video clips. In spite of the explicit lyrics (usually written by men) and the sensual, seductive and scantily clad appearance of the vixen, her performance had a great influence on the aesthetics of these clips. As well as on the popularity of the (male) artist.

During the past twenty years, the Video Vixen has both suffered and benefitted from this. Today, she stands for much more than the objectified ‘ride or die’ model within a male-dominated culture. 

Jezebel refuses to be defined by others. She navigates the landscape of hip hop culture, looking for ways to reclaim her own image. Can Jezebel deconstruct the controversial stereotype associated with the black hip hop honey? How did this video girl redefine herself in 2019?

Credits

Concept/choreografie/performance Cherish Menzo Lichtontwerp/techniek Niels Runderkamp Muziek Michael Nunes Video Andrea Casetti Kostuum Daniel Smedeman Dramaturgie Renée Copraij Advies Berthe Spoelstra, Christian Yav & Nicole Geertruida Zangcoach Shari Kok-Sey-Tjong Campagnebeeld Tatchatrin Choeychom Productieleiding Bibi Scholten van Aschat Verkoop en tour management GRIP en Frascati Producties Coproductie Frascati Producties met steun van Amsterdams Fonds voor de Kunst Met dank aan Benjamin Kahn en Centre Chorégraphique Le Château