Show menu

Open Call: Nieuw Geluid #4

Muziektheaterlab Nieuw Geluid #4 is op zoek naar aanvragen van componisten, musici en muziektheatermakers. Als Theater Sonnevanck, Theater a/d Rijn, Orkest De Ereprijs en ArtEZ Muziektheater doen we onderzoek naar muziektheater als vooruitstrevend genre voor een jong publiek. We zijn op zoek naar spannende theatrale concepten waarin live muziek centraal staat. Dit kan gaan van instrumentaal, elektronisch, stem en alles daartussen & voorbij. Levendige projecten die buiten de gebaande paden gaan en een kans bieden om onderzoek te doen. Nieuw Geluid is een plek om te experimenteren en te testen met een publiek.

For English see below.

Wij zijn op zoek naar:
Componisten, musici en theatermakers die nog niet structureel gesubsidieerd zijn met:
– Enige ervaring in het veld;
– Intrinsieke interesse in het bereiken van een jong publiek.

En een projectplan:
– Waarin muziekcompositie centraal staat. Zie dit breed, van conventionele genres en songvorm tot elektronische/akoestische experimenten met geluid en noise;
– Dat rekening houdt met de theatrale componenten van bijvoorbeeld uitvoering, verhaallijn en enscenering;
– Dat de vernieuwingen in het muziektheater opzoekt en vraagt om onderzoek;
– Dat volop gebruik maakt van de inzet van een groep muziektheaterstudenten;
– Dat aansluit op een te kiezen leeftijdsgroep tussen 4 en 16 jaar.

Wij bieden:
– Een residentie van twee weken in Enschede, van 18 november 2024 tot 29 november 2024;
– De residentie is betaald conform cao, ook voor de andere twee teamleden;
– Ruimte voor een artistiek team van drie personen, waaronder jijzelf. Je kunt zelf mensen aandragen, of wij zorgen voor een passende match.
– Artistieke begeleiding van Theater Sonnevanck, Theater a/d Rijn en Orkest De Ereprijs;
– Een groep studenten (ongeveer 6 derdejaars) van de opleiding ArtEZ Muziektheater, als performers. Ze zijn essentieel onderdeel van het creatieve proces;
– Eén musicus van de Ereprijs is drie dagen bij het onderzoek betrokken;
– Tijdens de residentie wordt er een aantal publieke deelmomenten georganiseerd met de doelgroep.

Je kunt je via het aanmeldformulier aanmelden tot 20 mei 2024. Reageer via google forms, waarin je jezelf voorstelt, en je motivatie en projectplan deelt. De partners beoordelen de aanvragen, en je ontvangt een reactie voor 31 mei 2024. Je hoort zo snel mogelijk van ons en we stellen je geduld in de tussentijd op prijs. Klik hier voor meer informatie over eerdere edities van Nieuw Geluid.

Open Call: Nieuw Geluid #4

Muziektheaterlab Nieuw Geluid #4 is looking for applications from composers, musicians, and music theatre makers. As Theater Sonnevanck, Theater a/d Rijn, Orkest De Ereprijs, and ArtEZ Muziektheater, we conduct research into music theatre as a progressive genre for young audiences. We are looking for exciting theatrical concepts in which live music is central. This can range from instrumental, electronic, vocal and everything in between and beyond. Vibrant projects that go off the beaten track and offer an opportunity to conduct research. Nieuw Geluid is a place to experiment and test with the target audience.

We are looking for:
Composers, musicians and theatre makers who have not yet been structurally subsidised, with:
– Some experience in the field;
– Intrinsic interest in reaching a young audience.

And a project plan:
– In which music composition is central. See this broadly, from conventional genres and song form to electronic/acoustic experiments with sound and noise;
– That takes into account the theatrical components of performance, storyline, and staging;
– That seeks out innovations in music theatre and asks for research;
– That makes full use of a group of music theatre students;
– That connects to an age group of your choice between 4 and 16 years.

We offer:
– A two-week residency in Enschede, from November 18, 2024 to November 29, 2024
– The residency is paid in accordance with the collective labor agreement, also for the other two team members
– Space for an artistic team of three people, including yourself. You can nominate people yourself, or we can find the right match for you. 
– Artistic guidance of Theater Sonnevanck, Theater a/d Rijn, and Orkest De Ereprijs;
– A group of students (about 6 third-year students) of the ArtEZ Muziektheater programme as performers. They are an essential part of the creative process;
– One musician from the Ereprijs is involved in the research for three days;
– During the residency, a number of public sharing moments will be organized with the target group.

You can register via the registration form until May 20, 2024. Respond via Google Forms, in which you introduce yourself, and share your motivation and project plan. We will evaluate the applications among the partners and respond by the end of May 2024. You will hear from us as soon as possible and we appreciate your patience during the deliberation process. See this page for more information about the previous editions of Nieuw Geluid.