Show menu

Muziektheaterlab Nieuw Geluid #4 is op zoek naar aanvragen van componisten, musici en muziektheatermakers. Als Theater Sonnevanck, Theater a/d Rijn, Orkest De Ereprijs en ArtEZ Muziektheater doen we onderzoek naar muziektheater als vooruitstrevend genre voor een jong publiek. We zijn op zoek naar spannende theatrale concepten waarin live muziek centraal staat. Dit kan gaan van instrumentaal, elektronisch, stem en alles daartussen & voorbij. Levendige projecten die buiten de gebaande paden gaan en een kans bieden om onderzoek te doen. Nieuw Geluid is een plek om te experimenteren en te testen met een publiek.

Wat ga je doen?

We zoeken componisten, musici en theatermakers met een intrinsieke interesse in het bereiken van een jong publiek. Nieuw Geluid is een project waarin muziekcompositie centraal staat. Je samen met je eigen artistieke team twee weken in residentie in Enschede en krijgt professionele begeleiding van Theater Sonnevanck, Theater a/d Rijn en Orkest De Ereprijs.

Klik hier voor meer informatie & aanmelden.

Muziektheaterlab Nieuw Geluid #4 is looking for applications from composers, musicians, and music theatre makers. As Theater Sonnevanck, Theater a/d Rijn, Orkest De Ereprijs, and ArtEZ Muziektheater, we conduct research into music theatre as a progressive genre for young audiences. We are looking for exciting theatrical concepts in which live music is central. This can range from instrumental, electronic, vocal and everything in between and beyond. Vibrant projects that go off the beaten track and offer an opportunity to conduct research. Nieuw Geluid is a place to experiment and test with the target audience.

What are you going to do?

We’re looking for composers, musicians and theatre makers with an intrinsic interest in reaching a young audience. Nieuw Geluid is a programme in which music composition is central. Together with your own artistic team, you’ll work in Enschede in a two-week residency during which you’ll be professionaly guided by Theater Sonnevanck, Theater a/d Rijn and Orkest De Ereprijs.

Click here for more information and applications.