Show menu

Wij zijn De Nieuwe Oost en Theater a/d Rijn. We zijn er voor zowel makers als publiek. Maar een echte ontmoeting is er al te lang niet meer. Rampzalig voor publiek, want kunst is waar je thuiskomt, bevraagd en getroost wordt, je kan duiden en de wereld kan bezien. 

Heropening van de culturele sector is urgent en noodzakelijk voor performers en hun publiek. Zeker voor de nieuwe makers met wie wij werken. Zij hebben nog geen vast publiek opgebouwd of zich in de kijker gespeeld, en dreigen nu de eerste stappen in hun carrière niet of nauwelijks te kunnen zetten. 

In Theater a/d Rijn hebben we al eerder getoond hoe veilig en fijn heropening kan zijn: #radicaallokaal in de zomer 2020, toen we op een nieuwe manier makers en publiek aan elkaar koppelden. Maar ook voorstellingen op 1,5 meter, voorstellingen met vaste zitplaatsen, voorstellingen met mondkapje, voorstellingen zonder mondkapje, voorstellingen met qr-codes, voorstellingen met mondkapje én qr-codes, voorstellingen met mondkapje, qr-codes én een vaste zitplaats. De besmettingen in de culturele sector zijn verwaarloosbaar, de rijkdom en troost die kunst biedt onschatbaar.

Met onze collega’s in Arnhem, het Oosten en Nederland pleiten we voor een heropening van onze noodzakelijke sector: Voeding voor de geest, op een toegankelijke en verrijkende manier. Licht uit, spot aan.

Bijlagen:

Brief van Cultuur Netwerk Arnhem aan de Minister van Volksgezondheid

Brief van de Wethouder Cultuur en de Wethouder Economische Zaken van Gemeente Arnhem aan de Minister van Volksgezondheid

Statement Podiumkunstenaars Nederland