Show menu

Vanaf 1 april 2022 verlaat directeur Eve Hopkins ontwikkelingsinstelling De Nieuwe Oost en Theater a/d Rijn. Zij gaat dan aan de slag als artistiek directeur van Theater Bellevue. We kijken terug op 10 mooie jaren waarin ze onder andere aan het roer stond van de verbouwing van Theater a/d Rijn, met De Nieuwe Oost als ontwikkelinstelling tot twee keer toe in de BIS kwam en ze talloze samenwerkingen aanging zoals Moving Futures Festival en zeer recent De Generator.

Programmaraad bij Theater a/d Rijn

Ze zette meerstemmigheid, andere kunstvormen en culturele diversiteit stevig op de agenda van Theater aan de Rijn en De Nieuwe Oost. Samenwerken gaat voor Hopkins ook over het verzamelen van mensen met andere blikvelden, ervaringen en meningen. Bij Theater a/d Rijn stelde ze een programmaraad samen met mensen van verschillende leeftijden, achtergronden en genderexpressies, bestaande uit Ruben Chi, Amy Croqué, Nesrin Cingoz, Amjad Dwaer, Daniella Middelhof en Wensley Piqué. 

#radicaallokaal tijdens coronaperiode 

In de periode dat theaters hun zalen moesten inrichten met de 1,5 meter maatregel in 2020 initieerde Hopkins in Arnhem het project #radicaallokaal. Binnen #radicaallokaal vroeg De Nieuwe Oost makers zichzelf en hun werk opnieuw uit te vinden binnen het ‘nieuwe normaal’ van de anderhalvemetersamenleving. Volledig lokaal – mét en vóór de stad.

Wervingsprocedure artistiek directeur

Conform het organisatiemodel heeft De Nieuwe Oost een directie/bestuur bestaande uit een directeur/bestuurder publishing en een directeur/bestuurder performing, wat zich in de praktijk vertaalde tot een zakelijk directeur/bestuurder (Frank Tazelaar) en een artistiek directeur (Eve Hopkins). Half december start de wervingsprocedure van een nieuwe collega artistiek directeur/bestuurder performing, belast met de dagelijkse leiding in Arnhem, en het collegiaal besturen van De Nieuwe Oost als geheel in samenwerking met de zakelijk directeur. De sollicitatiegesprekken vinden plaats eind januari en begin februari. We hopen per 1 april een opvolger te kunnen benoemen.

Voor meer informatie over de nieuwe plannen van Eve Hopkins lees ook het interview in Parool.