Show menu

LAB Oost is een nieuw initiatief in Nijmegen en Arnhem voor een nieuwe generatie podiumkunstenaars die werk maken voor een publiek van 4 tot 18 jaar. In het najaar van 2024 is de eerste residentieplek beschikbaar: vier werkweken waarin je experimenteert, onderzoek doet en je werk test voor een jong publiek. De residentie wordt afgesloten met presentaties in Theater Het Badhuis, Theater a/d Rijn en Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging. 

Wat is LAB Oost?

LAB Oost is een ontwikkelplek voor jeugdpodiumkunsten. We willen experiment en vernieuwing aanjagen in de podiumkunsten voor jong publiek. Dat doen we door opkomende makers uit te dagen om relevante verhalen en nieuwe vormen te onderzoeken en ontwikkelen voor een jong publiek van nu. We bieden expertise en begeleiding op artistiek en organisatorisch gebied, en creëren een context waarin uitwisseling en feedback met jong publiek en vakgenoten centraal staan. Wij zijn op zoek naar afgestudeerde en autodidacte makers uit alle podiumkunst disciplines.

Klik hier voor meer informatie & aanmelden.

LAB Oost is a new initiative in Nijmegen and Arnhem for a new generation of performing artists who create work for an audience from 4 to 18 years old. The first residency will be available in the autumn of 2024: four working weeks in which you experiment, conduct research and test your work for a young audience. The residency will be concluded with presentations in Theater Het Badhuis, Theater a/d Rijn and Stadsschouwburg Nijmegen and Concertgebouw De Vereeniging.

What is Oost?

LAB Oost is a development place for youth performing arts. We want to encourage experimentation and innovation in the performing arts for young audiences. We challenge emerging makers to research and develop relevant stories and new forms for today’s young audience. We offer expertise and guidance in artistic and organizational areas and create a context in which exchange and feedback with young audiences and colleagues are central. We are looking for graduated and self-taught makers from all performing arts disciplines.

Click here for more information and applications.