Show menu

Moving Futures Festival

Moving Futures Festival is hét festival waar dans van de nieuwste generatie makers getoond wordt in een royaal uiteenlopend programma in negen Nederlandse steden. Een initiatief van Theater a/d Rijn, ICK Artist Space, DansBrabant, Dansateliers, Korzo, Grand Theatre Groningen.

Met het landelijk gespreide netwerk en een krachtenbundeling met lokale theaters en partners, streven de bovenstaande danshuizen ernaar om een nieuwe generatie choreografen op landelijke schaal zichtbaar te maken.

Het netwerk

Het netwerk Moving Futures wordt gedragen door een gedeelde visie op hoe talentontwikkeling vorm te geven voor een nieuwe generatie dansmakers. Het faciliteert een kritische dialoog, waardoor werkmethodes, identiteit, denken en opereren aangescherpt worden.

Het netwerk en festival fungeren als ontmoetingsplek voor makers, publiek, programmeurs en producenten. Het festival biedt naast de programmering, een rijk en kaderend randprogramma, dat het publiek uitnodigt de choreografen op verschillende manieren te ontmoeten. Door gerichte samenwerking tussen de partners en met de lokale theaters en verschillende partners, streven de huizen naar zichtbaarheid en het bouwen aan naamsbekendheid voor een nieuwe generatie choreografen.

Moving Futures Festival is opgericht door:

Suzy Blok | Hoofd ICK Artist Space, Amsterdam (destijds directeur Dansmakers Amsterdam)
Kristin de Groot | Algemeen Directeur, Dansateliers, Rotterdam
Eve Hopkins | destijds Artistiek Directeur Theater a/d Rijn en De Nieuwe Oost, Arnhem
Kirsten Krans | Directeur Random Collision, Groningen
Heleen Volman | Artistiek Leider, DansBrabant, Tilburg