Show menu

Niels Matitawaer

Niels Matitawaer is afgestudeerd aan de Master Architectuur aan de Academie van Bouwkunst ArtEZ met een Archiprix-nominatie voor zijn afstudeerproject. Tijdens zijn studie werkte hij voor verschillende architectenbureaus. Tegenwoordig werkt hij voornamelijk op freelance basis als procesbegeleider bij diverse bouwprojecten.

Na zijn afstuderen begonnen mensen hem te vragen om tatoeages, “zijn tekeningen op hun lichaam te vereeuwigen”. Omdat hij niet geïnteresseerd is in de conventionele manier van tatoeëren, richtte hij zijn praktijk op zijn eigen kenmerkende manier in: door een plek te vinden voor intuïtieve verbeeldingen van architectonische landschapsanalyse op de lichamen die hem daarom vragen. Video- en audio-opnamen zijn een waardevol archief geworden, dat een belangrijk onderdeel van het proces binnen zijn praktijk vormt. Er wordt momenteel gewerkt aan een boekpresentatie van deze verschillende archieven.

___

English

Niels Matitawaer graduated from the Master of Architecture at the Academy of Architecture ArtEZ with an Archiprix nomination for his graduation project. While studying he worked for several architectural firms. Nowadays, he mainly works as a process supervisor in various construction projects on a freelance base. 

After graduation, people began asking him to tattoo them, to “eternalize his drawings on their bodies”. Having no interest in the conventional mode of tattooing, he set up his practice in his own distinctive way: by finding a place for intuitive depictions of architectural landscape analysis on the bodies that ask him to do so. Video and audio recordings have become a valuable archive, that is an important part of the process in his practice. A book presentation of these various archives is currently underway.