Show menu

Boris de Klerk

Boris de Klerk (Amsterdam, 1998) is een performance- en geluidskunstenaar gevestigd in Amsterdam. Sinds hij de performance opleiding aan de Toneelacademie Maastricht in 2022 heeft afgerond is hij zelf werkzaam als kunstenaar en geluidsontwerper als ook in verscheidene samenwerkingen. Hij verdeelt zijn tijd voornamelijk tussen het werken aan eigen performances, en als sound designer voor anderen. Zo maakte hij eerder performances bij Het Nationale Theater, Intro in Situ en Subbacultcha, en ontwikkelde hij geluidsontwerpen voor onder andere Anthony van Gog, Marthe Koning, Simon Bus, Corpo Maquina en Karolien Verlinden/Tuning People. 

In al deze samenstellingen staat het nadenken over en spelen met live-klank in een performatieve ruimte altijd centraal. Zijn werk onderzoekt steeds de zintuigelijke mogelijkheden van de ruimte en het moment in relatie tot performer en publiek. Door de theatrale ruimte als componist te benaderen, is Boris zijn werk een poging om de zintuigen opnieuw te rangschikken en een onderzoek naar wat er gebeurt als je theater maakt waarin de klank leidend is, en de mise-en-scene, het decor, het licht en de choreografie gevolg zijn van keuzes die op basis van het auditieve gemaakt worden. 

Zo was zijn afstudeerwerk Cesuur een fysieke performance met een lichtplan dat op geluid reageerde. In het decor zaten vijf verschillende microfoons, ieder aan een andere lamp gekoppeld, die iedere beweging, voetstap en ademhaling van de performers versterkten en hiermee ook belichtten. Een ander voorbeeld is het werk Black Box: First Movement dat hij samen met Finn Borath bij Het Nationale Theater ontwikkelde. Deze performance is een muzikaal concert, waarin ieder geluid afkomstig is van de in de zaal aanwezige theatertechniek. Knipperende werklicht-tl’s, zoemende moving-heads en sissende rookmachines worden zo afgesteld en geprogrammeerd dat ze een 30 minuten durend muziekstuk uitvoeren, zonder dat er een menselijk geluid aan te pas komt. In ieder werk en ieder geluidsontwerp dat ik maak is de centrale vraag steeds: Hoe theatraal kan klank zijn en wat gebeurt er als je het theater niet als visueel maar als auditief medium benadert? 

In seizoen 2023/2024 is Boris een van de makers van het project Ateliers.